Dette resulterer i at carbon har en lavere samlet elektrisk ledeevne end de fleste metaller.

Delokaliseringen står også for grafits energiske stabilitet over diamant ved rumtemperatur.

Dette giver grafit dens blødhed og spaltningsegenskaber (pladerne glider let forbi hinanden).

På grund af at delokaliseringen af en af de ydre elektroner fra hvert atom danner en π-cloud, leder grafit elektricitet, men kun på planet for hver kovalent bundne plade.

Ved normalt tryk tager form af grafit, hvori hvert atom bindes trigonalt til tre andre i et plan bestående af fusionerede hexagonale ringe, ligesom de ses i aromatiske carbonhydrider.

Det resulterende netværk er todimensionelt, og de resulterende flade plader stables og bindes løst gennem svage van der Waals-kræfter.

Ved standardtemperatur og -tryk kan det modstå alt andet end de allerstærkeste oxidationsmidler.

Det reagerer ikke med svovlsyre, saltsyre, klor eller alkalier.

Den enorme mængde carbon, dets unikke mangfoldighed af organiske forbindelser og dets usædvanlige evne til at danne polymerer ved temperaturer, der normalt ses på Jorden, gør, at dette element indgår i alle kendte livsformer.

Det er det næstmest forekommende element i menneskekroppen (omkring 18,5%) efter oxygen.

Den største kilde til uorganisk carbon er kalksten, dolomit og carbondioxid, men der findes også betragtelige mængder i organiske depoter af kul, tørv, olie og metanhydrater.

Carbon danner en lang række forbindelser, hvoraf der er blevet identificeret næste ti millioner forbindelser til dato Blandt carbons allotroper er grafit, en af de blødeste kendte substanser, og diamant, den hårdeste naturligt forekommende substans på kloden.

er et grundstof med atomnummer 6 i det periodiske system med symbolet C.