2, itinatag ang National Economic Council; Batas Komonwelt Blg. Inamyendahan ang 1935 Konstitusyon upang pahintulutan ang muling paghahalal sa pangulo at pangalawang pangulo, ibalik ang Senado at ang sistemang bikameral ng Lehislatura, at magtatag ng isang ahensiya para sa halalang pambansa, ang Commission on Elections.Pinagtibay ang mga mungkahing amyenda sa isang plebisitong isinagawa noong Hunyo 18, 1940.

pamahalaan pagdating ng amerikano-69pamahalaan pagdating ng amerikano-42pamahalaan pagdating ng amerikano-84

Pamahalaan pagdating ng amerikano Free adult date lines

Noong 24 ng Disyembre 1941, lumikas sina Pangulong Quezon at ang kaniyang Gabineteng Pandigma patungo sa isla ng Corregidor sa Manila Bay, at pagkalipas ng dalawang buwan ay lumikas papuntang Australia, bilang ruta patungo sa Estados Unidos.

Doon, nagpatuloy sa pagganap ng tungkulin ang lumikas na Pamahalaang Komonwelt.

Pagkatapos noon, unti-unti na ang paglawak ng representasyon sa pambansang lehislatura, simula sa Kapulungan ng Pilipinas (o Lower House) noong 1907.

Noon lamang naipasa ang Batas Jones ng 1916 nabuo ang pangako ng kasarinlan–sa oras na handa ang mga Filipinong pamahalaan ang sarili.

Kalahati ng Korte Suprema ay nakalaan din para sa mga Amerikano.

Ang mga Misyong Pangkasarinlan (Independence Missions) mula 1919 at pagkatapos ay pana-panahong ipinapadala sa Kongreso ng Estados Unidos at sa White House upang manghimok at makipagnegosasyon para sa kasarinlan.

Noong 1931, matagumpay na nahimok ng Misyong Os Rox (nangangahulugang “Osmeña” at “Roxas”) ang pagpapatupad ng Hare-Hawes-Cutting Act, na naipasa sa pamamagitan ng beto (veto) ng Pangulong Herbert Hoover noong 1932.

Sa kabila noon, pinasubalian ito ng Lehislatura ng Pilipinas.

Maaari ding makialam sa mga proseso ng Komonwelt ng Pilipinas ang Estados Unidos sa pamamagitan ng Proklamasyon ng Pangulo ng Estados Unidos.

Lahat din ng mga pasya ng korte ng Pilipinas ay maaaring desisyunang muli ng Korte Suprema ng Estados Unidos.

Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng bansa na isang Filipino ang, sa wakas, uupo bilang Punong Tagapagpaganap (Chief Executive) at maninilbihan sa loob ng Palasyo ng Malacañan. Quezon at ang katambal niya sa pagtakbo na si Pangulo ng Senado pro tempore Sergio Osmeña bilang Pangulo at Pangalawang Pangulo ng bansa.