Ook is dansen en zingen erg belangrijk bij de Zulu's. Het feest is ter ere van de Zulu-natie en dient ervoor de koning en de natie met elkaar te verbinden.

Nelspruit sex chat-15Nelspruit sex chat-22

Ook aan de prachtige huizen van de Britten in Victoriaanse en Edwardiaanse stijl herkent u de herkomst van bouwtradities. Belangrijk in de geschiedenis van de stam is koning Shaka.

Ook de schone kunsten zoals muziek, theater, schilderkunst en literatuur hebben inmiddels internationale belangstelling gekregen. Onder leiding van Shaka hebben de Zulu's een sterkte staat gevormd.

Missionarissen die het christemdom bij de Zulu's brachten, presenteerden het geloof met traditionele gewoontes van de Zulu's, waarbij de Messias in de vorm van Isaiah Shembe werd gegoten, de Zulu Messias.

Om met de geestenwereld in aanraking te komen is er een profeet (sangoma) en een medicijnman (inyanga) nodig.

Cultuur Toen de Europeanen arriveerden in zuidwestelijk Afrika leefden hier voornamelijk Hottentotten en Bosjesmannen (Khoikoi en San).

De Hottentotten zijn uitgestorven op een kleine groep Nama's in de provincie Noord Kaap na.

De Venda in het noorden van het land maken kunstig houtsnijwerk en aardewerk.

De Zoeloes zijn bekend om hun vlechtkunst en sieraden. Deze mensen, de ama Zulu, leven in de bergen van Kwa Zulu Natal.

Het leger van Shaka veroverde vele stammen, die vervolgens toegevoegd werden aan de Zulu stam.