Den eneste måde DR kan se, om du ejer et tv på, er ved at kigge gennem dit vindue fra offentligt tilgængeligt område.Q: Hvad hvis DR uopfordret sender mig et girokort eller en blanket, uden at jeg har tilmeldt mig, og uden at jeg har talt med nogen fra DR?

Fuck finder xxxx video-56

Man skal sende DR en mail, hvor i man klager over, at de uretmæssigt har tilmeldt én. Alligevel har I imod min vilje og i strid med loven tilmeldt mig medielicensen.

Jeg forventer naturligvis, at I får annulleret SKATs inddrivelse af den ulovligt opkrævede licens. den ordlyd kontakter DR SKAT og stopper inddrivelseskravet imod en.

Bevisbyrden ligger hos DR, så hvis du selv indrømmer, at du har været licenspligtig i en periode, er der en teoretisk mulighed for det.

Dog er det en praksis som DR ikke bruger – de ved nemlig godt, hvor upopulære de ville blive, hvis de begyndte at agere sådan.

A: Licensinspektører har ingen lovhjemmel til at komme ind i dit private hjem.

De er at betragte som privatpersoner i den henseende.

Man skal også gøre sig klart, at der ikke er det fjerneste moralsk angribelige i, at unddrage sig licensen og lyve over for DR angående ens ejerskab af tv, internet og smartphones.

Det vedkommer ikke en statslig tv-station, hvad danskerne ejer af elektronik.

Q: Hvorfor beder I mig om at søge aktindsigt i min licenssag?