At sa darating na halalan, magdedesisyon nanaman ang bayan. Pumili na, pag-aralan at pag-isipan maigi ngayon pa lang.

Corazon Aquino (11th President) (1933-2009) Mula: February 25, 1986 Hanggang: June 30, 1992 2. Ramos (12th President) (born 1928) Mula: June 30, 1992 Hanggang: June 30, 1998 3.

Joseph Estrada (13th President) (born 1937) Mula: June 30, 1998 Hanggang: January 20, 2001 4.

Gloria Macapagal-Arroyo (14th President) (born 1947) Mula: January 20, 2001 Hanggang: June 30, 2010 5.

Benigno Simeon “Noynoy” Aquino III (15th President) (born 1960) Mula: June 30, 2010 Hanggang: June 30, 2016 6.

Gaano nga ba tumanim sa atin ang mga inaral natin noon patungkol sa kanila noong nasa elementary tayo?

Kung hindi siguro sa assignment ng anak mo o nang kapatid mo ay makakalimutan mo na ang pangalan ng mga namuno sa atin.

July 2016 Update – Nanumpa na si Rodrigo Duterte bilang ika-16 Pangulo sa Kasaysayan ng Pilipinas.

************************************************************* Narito ang listahan ng mga naging Pangulo ng ating bansa mula nung lumaya tayo sa pamamahala ng mga Kastila. Emilio Aguinaldo (1st President) (1869-1964) Mula: January 23, 1899 Hanggang: April 1, 1901 1. Quezon (2nd President) (1878-1944) Mula: November 15, 1935 Hanggang: August 1, 1944 1. Laurel (3rd President) (1891-1959) Mula: October 14, 1943 Hanggang: August 17, 1945 2.

Tandaan na ang Pamahalaan natin ay binubuo ng tatlong sangay: “Matimtim kong pinanunumpaan na tutuparin ko nang buong katapatan at sigasig ang aking mga tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas, pangangalagaan at ipagtatanggol ang kanyang Konstitusyon, ipatutupad ang mga batas nito, magiging makatarungan sa bawat tao, at itatalaga ang aking sarili sa paglilingkod sa Bansa.